Dzięki projektowi Unijnemu: Sieć Otwartych Innowacji małe i średniej wielkości firmy są w stanie zdobyć dofinansowanie na zakup technologii, w tym także zaawansowanego oprogramowania do symulacji numerycznej ANSYS.

Koszty

 • Minimalna wartość nabytej technologii: 100.000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR
 • Maksymalny poziom dofinansowania: od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020

Na co?

 • Granty na usługi doradcze
 • Usługi doradcze o charakterze technologicznym
 • Usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym
 • Usługi doradcze w zakresie wyceny technologii
 • Granty na transfer technologii

Kryteria

 • Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
 • Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej TRL7 lub wyższej
 • Przedmiot Projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 • Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
 • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia Wniosku