Powodzenie działań, w których kluczowym czynnikiem jest precyzyjne zaplanowanie i kontrola nad poruszaniem obiektu, nigdy nie zależą od jednego czynnika. To misje pełne wzajemnych zależności zaczynających się na poziomie układów scalonych aż po całe systemy. Dodatkowo przy takich zadaniach zazwyczaj współpracują różne zespoły ekspertów, co sprawia, że sprawna integracja ich wysiłków jest kluczem do uniknięcia opóźnień i nieudanych projektów.

Ansys i AGI (Analytical Graphics, Inc.) – współtworzą rozwiązania umożliwiające cyfrową inżynierię misji, które pozwala na wdrożenie symulacji w środowisko operacyjne.

Wydarzenie pod patronatem

defence-24-agi

Modelowanie misji na ziemi, w powietrzu, wodzie i kosmosie

Technologia AGI używana jest w bardzo szerokim zakresie od systemów powietrznych, modelowania systemów komunikacyjnych, czujników elektrooptycznych i na podczerwień. Wykorzystywana jest także oczywiście w analizie geoprzestrzennej, systemach rakietowych czy radarowych.


Cyfrowa inżynieria misji łączy modelowanie, symulację, testowanie i analizę. Znajduje zastosowanie w branży lotniczej, obronnej, telekomunikacyjnej, kosmicznej. Pozwala ocenić efekt każdej wprowadzonej zmiany i znaleźć problemy, zanim staną się kryzysem. Oprogramowanie zintegrowane z narzędziami Ansys umożliwia mierzenie wydajności systemu od pierwszych planów do finalnej realizacji zadania.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, którego uczestnicy dowiedzą się jak:

  • zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektu, dzięki możliwości wykrycia potencjalnych błędów w wyborze podsystemów lub koncepcji misji już na wczesnym etapie pracy 

  • zrealizować projekty w zakładanym reżimie czasowym, niezbędnym do przygotowania, przeprowadzenia i analizy danych działań

  • ograniczyć koszty, dzięki wykorzystaniu wcześniej opracowanych rozwiązań

  • podnieść efektywność pracy różnych zespołów przy projekcie, poprzez wykorzystanie platformy STK

Partnerem spotkania jest firma Topologic Consulting, doradca w zakresie wdrażania i obsługi oprogramowania AGI.

Wezmą w nim udział: Przemysław Turos – Topologic Consulting, agent firmy AGI, Jair Gonzalez – Technical Manager w Ansys, Giuseppe Corrao – Senior System Engineer w Ansys oraz dr inż. Marek Szymczak – specjalista ds. aplikacji w Symkom.

Bezpłatne seminarium online pt. “Inżynieria planowania misji na morzu, lądzie, w powietrzu i kosmosie” odbędzie się 29 kwietnia o godz. 10:00.

Dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na dedykowanej stronie. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie znajdującego się tam formularza rejestracyjnego.