Symkom CONFERENCE 2022

Spotkanie Użytkowników Oprogramowania ANSYS

25.11.2022 | wydarzenie hybrydowe

AGENDA KONFERENCJI

null

8:30 - 9:00

Logowanie / Rejestracja

null

9:00 - 9:10

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników

Leszek Rudniak i Anna Degler - Symkom

null

9:10 - 9:30

Ansys Strategy

Gilles Lebiez - Ansys

null

9:30 - 9:40

TechSoft - Symkom Cooperation

Michal Mostek - Techsoft

null

9:40 - 10:00

Intelligence Engineering based on AI/ML

Rene Kallmeyer - Ansys

null

10:00 - 10:10

Wręczenie nagród Symkaton

Przerwa

10:10 – 10:40

Analizy przepływowe

Analizy elektromagnetyczne wysokich i niskich częstotliwości

null

10:40-11:10

Nowości Ansys dla analiz przepływowych

Maciej Szudarek, Maciej Borek, Kacper Wagner, Krzysztof Wiński - Symkom

W prezentacji zostaną przedstawione najważniejsze zmiany, nowe funkcje oraz ulepszenia, które zostały wprowadzone w oprogramowaniu Ansys 2022 R1 oraz R2 dla analiz przepływowych. Usprawnienia dotyczą większości z rozpatrywanych fizyk: od przepływów wielofazowych, naddźwiękowych po wymianę ciepła i spalanie. Warto podkreślić również takie udogodnienia jak metoda siatkowania Multizone we Fluent Meshing czy wprowadzenie solwera opartego na GPU.
null

10:40-11:10

Nowości Ansys dla analiz elektromagnetycznych

Matusz Będkowski, Marek Szymczak - Symkom

W prezentacji zostaną przedstawione najważniejsze zmiany, nowe funkcje oraz ulepszenia, które zostały wprowadzone w oprogramowaniu Ansys 2022 R1 oraz R2 dla analiz elektromagnetycznych. Usprawnienia dotyczą zmian w solwerach programu Maxwella, technologii Mesh Fusion czy kwestie analiz sprzężonych w środowisku ANSYS Elektronics Desktop.
null

11:10-11:30

Praktyczne wykorzystanie symulacji CFD w procesie optymalizacji mocy grzejnika aluminiowego

Bartosz Wójtowicz - Armatura Kraków

W procesie optymalizacji mocy grzejnika aluminiowego wykorzystano takie narzędzia jak analiza wrażliwości oraz optymalizacja parametryczna, a wybrane modyfikacje potwierdzono na drodze pomiarów mocy prototypów. Omówione zostaną także wyzwania związane z praktycznym zastosowaniem analiz CFD do celów projektowania grzejników aluminiowych.
null

11:10-11:30

Jak modelować filtry EMI dla zaburzeń wspólnych w układach z falownikiem

Marek Szymczak - Symkom

Na prezentacji zostanie przedstawiona symulacja metodą elementów skończonych cewek sprzężonych filtru EMI. W połączenieu z symulacją obwodową zostanie wykreślone widmo zaburzeń przewodzonych w układzie z falownikiem. Symulacja pozwoli na dobranie oraz weryfikację zastosowanych elementów filtru tak, aby zwiększyć szansę powodzenia w testach kompatybilności elektromagnetycznej.
null

11:30-11:50

Zastosowanie teorii zderzeń w celu poprawy dokładności obliczeń modelu Eulerowsko-Lagrange'owskiego (DPM) w programie Fluent

Wojciech Ludwig - Politechnika Wrocławska

Standardowe możliwości programu Fluent dotyczące opisu warunku brzegowego typu odbicie (ang. reflect) przy zastosowaniu modelu Eulerowsko-Lagrange’owskiego są dość ograniczone. Sprowadzają się one do uzależnienia współczynników restytucji jedynie od kąta zderzenia, co nie zawsze zgodne jest z rzeczywistością. W trakcie wystąpienia pokazana zostanie implementacja dostępnych w literaturze teorii zderzeń cząstka-ściana do poprawy dokładności obliczeń kąta i prędkości odbicia cząstek w trakcie przepływu dwufazowego gaz-ciało stałe.
null

11:30-11:50

Indukcyjne silniki liniowe w kolei magnetycznej

Tomasz Kublin - Nevomo

Indukcyjne silniki liniowe (LIM) z powodzeniem znajdują zastosowanie w napędach kolei magnetycznych. Podczas prezentacji zaprezentowane zostaną przykłady istniejących realizacji kolei magnetycznej z napędem LIM, omówione zostaną ich wady i zalety. Zaprezentowany zostanie także proces projektowania silnika LIM z wykorzystaniem programu Ansys Maxwell, przeprowadzony przez firmę na potrzeby rozwoju gamy produktów firmy Nevomo.
null

11:50-12:10

Hydrogen combustion simulation: a key tool for industry decarbonisation

Didier Bessette - Ansys

To meet the goals of industry and transport decarbonisation, hydrogen is regarded as an important fuel. European union is very active in sponsoring research in this area and lot of investments are made around the globe. Hydrogen value chain ranges from production to utilization and simulation can be used in each intermediate step of this value chain. The objective of the talk is to focus on applications that involves combustion.
null

11:50-12:10

Projekt wielowiązkowego, szerokopasmowego układu antenowego w oparciu o promiennik LTS

Karol Zimoląg, Piotr Kanios

Przerwa obiadowa

12:10 – 14:00

Analizy przepływowe

Analizy elektromagnetyczne wysokich i niskich częstotliwości

null

14:00 - 14:20

Sky is the limit - czyli kiedy kompetencje spotykają nieograniczone możliwości techniczne

Piotr Prusiński - Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC), Adam Piechna - i-CFD

Symulacje dużych mocy zwłaszcza w obszarze numerycznej mechaniki płynów to temat niezwykle pobudzający wyobraźnię. Wizualizacje złożonych struktur wirowych i ich interakcje malują niesamowite obrazy które od wieków inspirowały badaczy. Aby uzyskać tego typu poziom odwzorowania przepływu wykorzystując metody CFD konieczny jest dostęp do dużych mocy obliczeniowych, którego najcześciej nie mamy. Czy na pewno ? A gdyby nieograniczona moc obliczeniowa była na wyciągnięcie ręki ? W prezentacji przedstawione zostanie spotkanie możliwości technicznych Narodowego Centrum Kompetencji HPC (EuroCC) z kompetencjami grupy i-CFD oraz nowymi możliwościami oprogramowania ANSYS w obszarze przyspieszania obliczeń: tworząc istną mieszankę wybuchową!
null

14:00 - 14:20

Wykorzystanie Ansys Motor-CAD do projektowania silników elektrycznych stosowanych w pojazdach EV

Michał Szulborski - Symkom

Wymagania stawiane silnikom elektrycznym w pojazdach elektrycznych EV stale rosną. Wykonywanie symulacji sprzężonych dla silników elektrycznych w Ansys Motor-CAD mogą w znaczny sposób poprawić sprawność i parametry projektowanych urządzeń. Dzięki wykorzystaniu symulacji konstruktor może w prosty sposób, np. zredukować moment zaczepowy silnika, zwiększyć osiągalny moment obrotowy lub gęstość prądu przepływającego przez uzwojenia silnika. Odpowiednio dobrany system chłodzenia, wykonana optymalizacja i zwiększona efektywność urządzeń przekłada się na redukcję kosztów materiałowych oraz szybszy proces produkcyjny danego typu silnika elektrycznego do zastosowań EV.
null

14:20 - 14:40

Analiza cieplno-przepływowa zjawiska adsorpcji w obiegu chłodniczym

Marcin Borcuch, Szymon Janusz - M.A.S., Maciej Szudarek - Symkom

Prezentacja modelu pozwalającego pracować nad poprawą wydajności chłodniczej adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Zaprezentowane zostaną przyjęte podejścia do modelowania zjawiska adsorpcji w zastosowaniach chłodniczych.
null

14:20 - 14:40

Możliwości Ansys HFSS czyli jak zaprojektować znacznik RFID w 6h

Damian Kawalec i Mateusz Chamera - Talkin'Things

Damian Kawalec i Mateusz Chamera, przedstawią kluczowe wyzwania w projektowaniu anten RFID dla nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz wyjaśnią, w jaki sposób Ansys HFSS jest kluczowym narzędziem, które to umożliwia. Wspomną również o tym, w jaki sposób to narzędzie jest wykorzystywane do optymalizacji procesu projektowania znaczników, aby spełnić oczekiwania funkcjonalne produktu końcowego.

Przerwa

14:40 – 15:00

Analizy mechaniczne i dobór materiałów

Analizy systemowe, optyczne oraz inżynieria kosmiczna

null

15:00 - 15:30

Nowości Ansys dla analiz mechanicznych

Wojciech Danek, Konrad Kamieniecki - Symkom, Sascha Hell - Ansys

Na prezentacji zostaną przedstawione nowości jakie zostały wprowadzone w roku 2022. Nowości będą dotyczyły zarówno sztandarowego produktu jakim jest ANSYS Mechanical, jak i innych produktów takich jak LS Dyna oraz ANSYS Additive
null

15:00 - 15:30

Modelowanie misji z wykorzystaniem złożonych systemów kosmicznych

Przemysław Turos - Topologic

Symulacja planowanych misji z wykorzystaniem mobilnych platform w lotnictwie, telekomunikacji, obronności i przemyśle kosmicznym.

Analiza możliwości platform, sensorów i systemów łączności, interakcji pomiędzy dynamicznymi elementami systemów i wpływu środowiska.

Możliwości integracji oprogramowania analitycznego i wykorzystania wyników analiz dla wsparcia zarządzania złożonymi projektami.

Nowe możliwości STK 12.5 i ODTK 7.5 jako elementów aktualizacji Ansys 2022 R2. Przegląd nowych cech obejmie m.in.:

 • Uproszczenie procedury modelowania interferencji w komunikacji radiowej.
 • Podniesienie szczegółowości modelowania pracy sensorów optoelektronicznych.
 • Nowe możliwości wykorzystania modeli Ansys Fluent do tworzenia modeli osiągów platform lotniczych.
 • Nowe możliwości modelowania mega konstelacji oraz aktywnego uczestnictwa poszczególnych satelitów w łańcuchu komunikacyjnym.

Zobacz więcej

null

15:30 - 15:50

Ansys and nCode Designlife for whole life assessment of thermal and mechanical loaded applications

Mark Robinson, Sascha Hell - Ansys

Evaluating the durability of components requires the in-depth consideration and simulation of many factors including, complex material behaviour, assembly processes, in-service thermal and mechanical load histories and of course requires accurate fatigue and/or fracture properties.
This is where the powerful combination and Ansys and nCode can provide insight into the component’s behaviour and response that allows engineers to make informed decisions to mitigate the risk of premature failure and to manage the longevity of the asset.

This presentation is aimed at giving an overview of the capabilities in Ansys to model the physics of the application and the tools in nCode to use those results to provide life and damage predictions.
Zobacz więcej
null

15:30 - 15:50

Zastosowanie STK w analizie oraz planowaniu misji kosmicznych

Krystyna Macioszek - Creotech

STK znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle kosmicznym jako bardzo bogate narzędzie do przeprowadzania analiz i symulacji. Na prezentacji przybliżymy w jaki sposób można użyć STK na wszystkich etapach misji kosmicznych: od projektowania misji we wczesnych fazach po analizę i planowanie misji, gdy satelita jest już na orbicie.
null

15:50 - 16:10

Selection and Sustainability of High-Temperature Aerospace Materials

Navid Manai - Ansys

In this talk, we will explore high-temperature materials, in particular nickel- and cobalt-based superalloys and technical ceramics, for aerospace applications. We will describe the selection procedure in detail and compare the result with the currently used Inconel 713 superalloy. We will also discuss how environmental and sustainability aspects can be included in this case. For this, we will be using Ansys Granta Selector which is the gold standard in material selection in industry as well as being used by researchers in 200+ academics across the globe.
null

15:50 - 16:10

W jaki sposób włączyć technologie STK w firmie lub instytucji

Przemysław Turos - Topologic, Maciej Ginalski - Symkom

null

16:10 - 16:30

Wykorzystanie symulacji numerycznych w doskonaleniu procesu wytwarzania przyrostowego Selective Laser Melting

Grzegorz Moneta - Instytut Lotnictwa Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przyrostowe technologie wytwarzania otwierają nowe możliwości projektowania multi-funkcjonalnych elementów o bardzo wyrafinowanych kształtach. Jedną z tych technologii jest Selective Laser Melting (SLM) polegająca na przetapianiu kolejnych warstw proszku z wykorzystaniem wiązki laserowej. Proces ten, ze względu na wysoką gęstość energii oraz przepływu ciepła (bardzo szybkie ogrzewanie proszku do postaci ciekłego metalu oraz bardzo szybkie chłodzenie i krystalizacja), powoduje różne niepożądane zjawiska w materiale oraz w wytwarzanych elementach. Kluczowy jest dobór odpowiedniego zestawu parametrów procesu i strategii wytwarzania.

Klasyczną drogą optymalizacji procesu są eksperymentalne kampanie testowe polegające na wytworzeniu i zbadaniu serii próbek z wykorzystaniem różnych kombinacji parametrów w celu określenia optymalnej kombinacji. Nowoczesne podejście wykorzystuje symulacje numeryczne procesu wytwarzania, które pomagają lepiej zrozumieć zachodzące zjawiska. Pozwala to na znaczną redukcję czasu i kosztów optymalizacji technologii.
Zobacz więcej
null

16:10 - 16:30

Zastosowanie dydaktyczno-badawcze oprogramowania STK w Politechnice Rzeszowskiej

Daniel Lichoń - Politechnika Rzeszowska

Prezentacja projektów lotniczych i astronautycznych realizowanych w Politechnice Rzeszowskiej, do których zaliczają się m. in. integracja obiektów bezzałogowych w jednolitej przestrzeni powietrznej, przestrzeń powietrzna kontrolowana typu Free Routing Airspace, trajektoria satelitów. Koncepcja wykorzystania narzędzia STK w symulacjach i wizualizacjach prowadzonych projektów.
null

16:30 - 16:50

Przykłady stosowania oprogramowania ANSYS Mechanical w projektowaniu satelitów

Tomasz Zawistowski, Pawel Kuczynski, Dominik Wojd - Creotech

Prezentacja obejmuje zakres problemów, z którymi mierzyć się musi inżynier uczestniczący przy tworzeniu misji kosmicznej. Omawiane zagadnienia związane są z projektowaniem, wykonaniem i testowaniem struktury satelity oraz systemu zabezpieczenia cieplnego. Stosowana metodologia odzwierciedla wymagania przedstawione w standardach obowiązujących w projektach kosmicznych. Dodatkowo przedstawione zostaną życzenia użytkowników oprogramowania ANSYS zmierzające do łatwiejszego i optymalnego użycia tego oprogramowania.
null

16:30 - 16:50

Ansys Optical Solutions from Nano till Macro

David Golembowski - Ansys

Understanding and manipulating radiation today is yielding important technologies for safety, health and comfort. Ansys optical design software allows the comprehensive development of optical products in the nano and macrocosm.
Different fundamental wave-optics and raytracing software solutions allow the development, validation and visualization of optical systems in a unique way. The virtual prototyping created in this way allows cost-effective and fast forecasts according to optical performance, material variation, environmental stress and perceived quality by taking into account physically correct calculations.

Podsumowanie konferencji

Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji do godziny 17:00. Gorąco zachęcamy do zadawania pytań i dyskusji.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wypełnij formularz i weź udział

  online

  • bezpłatny udział
  • dostęp do prelekcji na żywo
  • możliwość zadawania pytań na czacie

  stacjonarnie

  • koszt udziału: 500 zł netto
  • spotkanie z prelegentami
  • dyskusje na żywo
  • upominki od Symkom
  • posiłki

FORMULARZ REJESTRACYJNY

  Potrzebuję miejsce parkingowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Symkom sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie. *

  Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Symkom zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.)*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu kontaktowym przez Symkom z siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 24 w celach marketingowych i promocyjnych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres office@symkom.pl

  Pola oznaczone * są obowiązkowe

  Po więcej informacji zapraszamy do informacji o naszej polityce prywatności.

  Symkom Conference 2022

  Spotkanie Użytkowników Oprogramowania ANSYS

  Kontakt

  office@symkom.pl, +48 22 849 13 92, Głogowa 24, 02-639 Warszawa
  Top