CFD dla praktyków to inicjatywa Narodowego Centrum Badań Jądrowych, której celem jest ogólnokrajowa współpraca firm i instytucji realizujących projekty związane z tematyką przepływów. Nasi eksperci zostali zaproszeni do wykonania prezentacji na ostatnim w tym roku spotkaniu w tym cyklu.

Temat wystąpienia brzmi: “Wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych w zagadnieniach aerodynamiki zewnętrznej – konieczność czy wygoda ?”. Podczas prezentacji udostępnione zostaną wyniki kilku projektów z zakresu badań numerycznych opływu pojazdów wykonane przy wykorzystaniu technologii HPC. Pokazane będą wyniki wysokiej jakości symulacji DDES oraz symulacji RANS w różnych kontekstach: 

  • dokładności wyników

  • spojrzenia na fizykę przepływu 

  • spojrzenia przez pryzmat wymagań narzucanych przez normy

  • kwestii praktycznych, np.: uzyskiwania wyników pod presją czasu

Porównamy różne punkty widzenia na symulację i postawimy pytanie o formę i treść i ich relację.

Zachęcamy do udziału i włączenie się w dyskusję, zwłaszcza że będzie obecna cała reprezentacja specjalistów od przepływowych analiz numerycznych: prof. dr hab. inż. Janusz Piechna, dr inż. Adam Piechna, dr inż. Maciej Szudarek, inż. Krzysztof Wiński, mgr inż. Maciej Borek.

Webinar odbędzie się w poniedziałek 20 grudnia o godzinie 10:00. 

Wstęp jest bezpłatny, rejestracja odbywa się podczas stronę: 

Zapraszamy!