Bezpłatne szkolenia dla studentów 2022

Studenci! Nastała pora wakacji, ale to nie znaczy, że warto całkiem zrezygnować z nauki. Zapraszamy do LAS-u, czyli Letniej Akademii Symulacji, podczas której członkowie Kół Naukowych w Ansys Academic Program pod okiem ekspertów Symkom mają możliwość odbycia bezpłatnych  szkoleń z zakresu oprogramowania Ansys 

Dobór tematów w tegorocznej edycji został rozszerzony o zagadnienia z wysokich i niskich częstotliwości, analizy szybkozmienne, modelowanie spalania czy program Ansys Motor-CAD.  Poza nimi tradycyjnie odbędą się popularne szkolenia z zakresu modelowania CFD, wymiany ciepła, turbulencji oraz analiz mechanicznych.

Tak więc, jeśli dopiero stawiasz pierwsze kroki w symulacji lub chcesz pogłębić posiadaną wiedzę, serdecznie zapraszamy!

Zasady uczestnictwa w Letniej Akademii Symulacji:

 1. Zapoznaj się z agendą i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 2. Zaznacz szkolenia, w których chcesz wziąć udział.

 3. Na dzień przed zajęciami mailowo otrzymasz link umożliwiający uczestnictwo w warsztatach.

 4. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ale możliwy tylko dla kół naukowych, które uczestniczą w programie Symkom Ansys Academic dla Kół Naukowych.

Dowiedz się więcej na temat Ansys Academic dla Kół Naukowych.

PROGRAM SZKOLEŃ ONLINE

Poziom podstawowy

1. Przygotowanie geometrii w Ansys SpaceClaim Direct Modeler

4.07. 2022,  godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: mgr inż. Maciej Borek

 • Wprowadzenie do pracy z geometrią w programie ANSYS SCDM
 • Metodyka pracy w SCDM: praca w szkicowniku czy modelowanie 3D?
 • Podstawowe narzędzia służące do modelowania (Select, Pull, Move, Fill)
 • Narzędzia dedykowane do analiz CFD
 • Naprawa i uproszczenie geometrii

Zobacz agendę szkolenia

2. Generacja siatki w Ansys Meshing

5.07.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: mgr inż. Kacper Wagner

 • Omówienie dyskretyzacji geometrii – jaki jest wpływ siatki na wyniki?
 • Generacja siatek w programie ANSYS Meshing
 • Algorytmy generacji siatki
 • Globalne i lokalne ustawienia gęstości siatki
 • Kontrola jakości siatki

Zobacz agendę szkolenia

3. Generacji siatki w programie Fluent Meshing

7.07.2022, godz. 13:00 – 16:00 | Prowadzący:  inż. Krzysztof Wiński

 • Wprowadzenie do programu Fluent Meshing
 •  Zapoznanie z możliwościami programu i graficznym interfejsem
 •  Tworzenie i kontrola pola zagęszczeń
 •  Dobre praktyki w szablonie WT
 • Generacja warstwy przyściennej i siatki objętościowej
 • Skryptowanie
 • Automatyzacja procesu generacji siatki

Zobacz agendę szkolenia

4. Wprowadzenie do modelowania przepływów

8.07.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: mgr inż. Maciej Borek

 • Wprowadzenie do analiz przepływowych – jak rozplanować pracę
 • Definicja warunków brzegowych – kluczowy etap w kontekście wiarygodności symulacji
 • Wybór modeli fizycznych – pułapka złożoności
 • Ustawienia solwera – jak „podkręcić” symulację
 • Kilka słów o modelowaniu turbulencji
 • Analiza uzyskanych wyników – kolorowe obrazki czy wiarygodne dane

Zobacz agendę szkolenia

Poziom zaawansowany

5. Modelowanie wymiany ciepła

11.07.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: mgr inż. Maciej Borek

 • Wprowadzenie do modelowania wymiany ciepła
 • Modelowanie przewodzenia
 • Modelowanie konwekcji wymuszonej i naturalnej
 • Wprowadzenie do modelowania radiacji
 • Źródła ciepła

Zobacz agendę szkolenia

6. Modelowanie turbulencji

12.07.2022, godz. 13:00 – 16:00 | Prowadzący:  inż. Krzysztof Wiński

 • Wprowadzenie do modelowania turbulencji
 • Modele RANS izotropowe i anizotropowe
 • Istota doboru modelu turbulencji
 • Modelowanie warstwy przyściennej, y+, funkcja ścianki

Zobacz agendę szkolenia

7. Wprowadzenie do analiz elektromagnetycznych niskich częstotliwości

22.07.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: dr inż. Mateusz Będkowski

 •       Wprowadzenie do programu ANSYS Maxwell
 •       Przygotowanie modelu geometrycznego
 •       Definicja warunków brzegowych i wymuszeń
 •       Ustawienia solwera
  •       Analiza magnetostatyczna
  •       Analiza harmoniczna
  •       Analiza nieustalona w czasie (transient)
 •       Analiza parametryczna
 •       Opracowanie wyników

Zobacz agendę szkolenia

8. Wprowadzenie do analiz elektromagnetycznych wysokich częstotliwości

15.07.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: dr inż. Marek Szymczak

 • Wprowadzenie do oprogramowania ANSYS HFSS
 • Omówienie dostępnych solwerów, warunków brzegowych i wymuszeń
 • Przygotowanie anteny dipolowej w środowisku ANSYS Antenna Toolkit
 • Edycja, parametryzacja i przypisanie parametrów materiałowych do geometrii
 • Wprowadzenie do technologii SBR+ i analiz w dużej skali
 • Analiza parametryczna i optymalizacja
 • Sprzężenie symulacji w domenie elementów skończonych z symulacją obwodów elektronicznych

Zobacz agendę szkolenia

9. Wprowadzenie do programu Ansys Motor-CAD

20.07.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: mgr inż. Michał Szulborski

 • Wprowadzenie do programu Ansys Motor-CAD
 • Prezentowanie wyników, danych, generowanie charakterystyk silnika, itp.
 • Możliwości optymalizacji konstrukcji silnika
 • Najnowsze funkcje w wersji Ansys Motor-CAD v15.

Zobacz agendę szkolenia

10. Wprowadzenie do modelowania spalania

28.07.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: mgr inż. Maciej Borek

 • Przegląd modeli spalania – od czego zależy wybór modelu?
 • Modele uproszczone dla szybkiej chemii
 • Modele szczegółowe z uwzględnieniem kinetyki chemicznej
 • Modelowanie mieszanin

Zobacz agendę szkolenia

11. Wprowadzenie do analiz mechanicznych

3.08.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: dr inż. Konrad Kamieniecki

 • Wprowadzenie do metody elementów skończonych
 • Założenia symulacji statycznej, liniowej
 • Definicja warunków brzegowych
 • Ustawienia solwera
 • Analiza wyników

Zobacz agendę szkolenia

12. Wprowadzenie do analiz szybkozmiennych

10.08.2022, godz. 10:00 – 13:00 | Prowadzący: dr inż. Wojciech Danek

 • Co to jest symulacja Explicit
 • Różnice między symulacjami Implicit a Explicit
 • Przedstawienie potencjalnych zastosowań symulacji dynamicznych
 • Wprowadzenie do interfejsu graficznego ANSYS LS Dyna – (środowisko ANSYS Workbench)  
 • Kryterium CFL i jakość siatki
 • Bilans energetyczny

Zobacz agendę szkolenia

INFORMACJE

 • Dodatkowe informacje
 • Udział w wydarzeniu jest darmowy dla uczestników programu Ansys Academic.

  Aby wziąć udział w szkoleniach należy mieć zainstalowany produkt ANSYS Student.

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 601 958 288  lub na adres e-mail bkazmierczak@symkom.pl.

FORMULARZ REJESTRACYJNY


  Zapisz mnie na wszystkie moduly
  1. Przygotowanie geometrii w Ansys SpaceClaim Direct Modeler
  2. Generacja siatki w Ansys Meshing
  3. Generacji siatki w programie Fluent Meshing
  4. Wprowadzenie do modelowania przepływów
  5. Modelowanie wymiany ciepła
  6. Modelowanie turbulencji
  7. Wprowadzenie do analiz elektromagnetycznych niskich częstotliwości
  8. Wprowadzenie do analiz elektromagnetycznych wysokich częstotliwości
  9. Wprowadzenie do programu Ansys Motor-CAD
  10. Wprowadzenie do modelowania spalania
  11. Wprowadzenie do analiz mechanicznych
  12. Wprowadzenie do analiz szybkozmiennych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Symkom sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie. *

  Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Symkom zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.)*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu kontaktowym przez Symkom z siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 24 w celach marketingowych i promocyjnych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres office@symkom.pl

  Pola oznaczone * są obowiązkowe

  Po więcej informacji zapraszamy do informacji o naszej polityce prywatności.

  Top