Dostęp do oprogramowania Ansys dla klientów pracujących z domu oraz możliwość korzystania z portali szkoleniowych Ansys. Zachęcamy do zapoznania się w rozwiązaniami ułatwiającymi kontynuowanie prac i badań podczas epidemii COVID-19.

Wykonywanie intensywnych analiz symulacyjnych przy użyciu domowych sieci, może prowadzić do zatorów, problemów z łącznością lub wydajnością obliczeniową. Ponadto mogą wystąpić trudności z uzyskaniem dostępu do licencjonowanych programów. Aby rozwiązać te problemy, w tym wymagającym dla nas wszystkich czasie, przygotowano dla Państwa rozwiązania umożliwiające zdalną pracę dla inżynierów i projektantów.

Należą do nich:

  1. Bezpłatny dostęp do oprogramowania Ansys poprzez utworzenie klucza licencyjnego. 
  2. Możliwość korzystania ze szkoleń w portalu Ansys w celu zdobycia  nowych umiejętności i poszerzania wiedzy.

Powyższe propozycje dotyczą zarówno użytkowników licencji profesjonalnych jak i akademickich. 

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem mailowym: office@symkom.pl lub numerem telefonu: +48 22 849 13 92.