O firmie

KRAFTHOUSE sp. z o.o. to powstałe w 2018 roku biuro architektoniczne zajmujące się wykonywaniem kompleksowych projektów architektury kubaturowej. Założona przez 3 architektów firma specjalizuje się w technologii BIM oraz wykorzystywaniu nowoczesnego oprogramowania do projektowania budynków i ich otoczenia.  Kolejnym bardzo ważnym aspektem tworzenia jest zrównoważone i świadome podejście do ekologii, komfortu użytkowników oraz wykorzystywania zasobów naturalnych. Istniejące normy prawne okazują się niewystarczające w stale zmieniającym się świecie. Ze względu na potrzebę głębszej analizy tworzonych projektów, powstała idea połączenia analizy numerycznej z programami do projektowania architektonicznego. Dzięki temu, firma Krafthouse, chce wprowadzić nową jakość do oferowanych projektów.

Od początku prowadzenia działalności, firma nawiązała aktywną współpracę z WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. (przedstawiciel firmy GRAPHISOFT) oraz Symkom (ANSYS Channel Partner). Dzięki pracy z oprogramowaniem do analiz oraz wykorzystywaniu cyfrowego modelu ma możliwość w specjalistyczny sposób odpowiadać na skomplikowane pytania projektowe już na etapie koncepcji.

Głównymi zagadnieniami analizowanymi przez firmę przy użyciu oprogramowania ArchiCAD oraz ANSYS są przede wszystkim:

 • wpływ smogu oraz przewietrzanie układów urbanistycznych osiedli, miast i aglomeracji
 • lokalizacji obiektów na terenie inwestycji: wpływ wiatru, zawiewania warstw śniegowych, promieniowania cieplnego otoczenia, lokalizacji drzew i wpływ innych obiektów na komfort użytkowania budynków.
 • analiza wpływu promieni słonecznych na obiekty: nagrzewanie się pomieszczeń, wykorzystania promieni do ogrzewania, ograniczenia strat energii, badania nagrzewania się elementów budynku, ograniczenie odbić promieni, tworzenia efektu lustra itp.
 • wpływ lokalizacji urządzeń wentylacyjnych oraz grzewczych na komfort użytkowników wewnątrz pomieszczeń
 • wpływ nawiewów, czerpni, wyrzutni na prace innych urządzeń oraz ich lokalizacji względem siebie
 • wykorzystanie naturalnych zjawisk atmosferycznych takich jak różnice ciśnienia, parowanie wody, zmiany temperatury otoczenia, zalewania itd.
 • wybór najlepszego miejsca lokalizacji wyposażenia takiego jak: kominki, grzejniki, sauny, zbiorniki wodne, anteny itp.
 • analiza fal i promieniowania urządzeń takich jak: routery WIFI, urządzeń sterowanych falami radiowymi, promienników ciepła itd.
 • ewakuacja ludzi z obiektów: analiza przepustowości, ograniczenia szerokości, obliczanie maksymalnej ilości osób przebywających w obiekcie, tworzenia się zatorów oraz czasu potrzebnego na bezpieczną ewakuację
 • wpływ dymu na widoczność oznaczeń ewakuacyjnych
 • uzyskanie optymalnej lokalizacji urządzeń oddymiających wewnątrz obiektu
 • sprawdzanie przepływu wewnątrz przewodów, kanałów oraz szachtów instalacyjnych
 • analiza promieniowania materiałów budowlanych oraz wykorzystywania materiałów ekologicznych w nowoczesnym budownictwie
 • analiza mostków termicznych, szczelności oraz strat ciepła przez przegrody zewnętrzne: ściany, dachy, attyki, drzwi i okna

We wstępnej fazie skupiono się na wybraniu optymalnych narzędzi z grupy oprogramowania ANSYS, które najlepiej posłużą planowanym przedsięwzięciom. Głównym zadaniem było wypracowanie płynnej wymiany informacji pomiędzy programami wykorzystywanymi w branży architektonicznej a oprogramowaniu do analiz numerycznych.

Podjęte testy wymiany danych pozwoliły na określenie priorytetowych tematów analiz. Podstawowymi kryteriami wyboru były: aktualne potrzeby i wymagania rynku inwestycyjnego oraz branży budowlanej, ranga zagadnienia w skali globalnej oraz wykonalność samych analiz.

Spośród wstępnie określonych punktów wybrano: problematykę powstawania smogu, konieczność przewietrzania miast oraz aspekty związane z komfortem termicznym wewnątrz budynków.

Pracując nad rozwiązaniem powyższych zagadnień, firma Krafthouse wykonała pierwsze analizy numeryczne przewietrzania terenów kolejowych miasta Leszna. Uzyskane wyniki stały się wytycznymi do wykonania projektu i potwierdziły konieczność zachowania otwartej przestrzeni w obrębie torowiska na potrzeby wentylacji tkanki miejskiej. W kolejnym etapie planowane jest usystematyzowanie już wypracowanych rozwiązań w przyszłości.

Analiza przewietrzania terenów kolejowych miasta Leszna