O firmie

Firma Talkin’ Things powstała w 2013 r, jest liderem w dostarczaniu rozwiązań Smart Packaging dla IoT. Dzięki wykorzystaniu technologii NFC i RFID oraz aplikacji mobilnej, opracowany i oferowany System może być wykorzystywany zarówno w celu ochrony marki (potwierdzenie autentyczności produktu, zabezpieczenie przed ponownym napełnieniem opakowania, kontrola daty ważności), optymalizacji złożonych procesów logistycznych (śledzenie produktu na każdym jego etapie, śledzenie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, monitoring łańcucha chłodniczego) jak również bezpośredniej komunikacji z klientem końcowym (programy lojalnościowe, kampanie marketingowe). Firma współpracuje z największymi firmami na Świecie z branży technologicznej (np. NXP Semiconductors, ST Microelectronics) i opakowaniowej (np. MCC Label, Closure Systems International, Westrock), a jej klientami są największe amerykańskie korporacje oraz marki produktów codziennego użytku.

Firma jest laureatem wielu konkursów i wyróżnień. W 2018 zdobyliśmy główną nagrodę w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa w konkursie Inicjator Innowacji organizowanym przez Newsweek oraz PwC. Firma znalazła się w gronie top 50 najbardziej innowacyjnych start-upów na Świecie według prestiżowej organizacji Kairos Society, byliśmy finalistą tzw. „Oskarów NFC” (NFC Forum Award) oraz zdobyliśmy Pharmapack Award za najbardziej innowacyjne rozwiązanie w kategorii „Bezpieczeństwo Pacjenta”. Zostaliśmy też okrzyknięci przez Puls Biznesu najbardziej innowacyjnym start-up’em w Europie Środkowo-Wschodniej w 2014 r.

Talkin' Things

Projekty

Firma przystąpiła do programu Ansys dla Startupów w październiku 2018 r. Oprogramowanie Ansys Electromagnetics (głównie moduł HFSS) jest wykorzystywane do opracowywania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych identyfikatorów RFID pasma HF i UHF, projektowania anten dla czytników RFID oraz w procesie projektowania rozwiązań systemów automatycznej identyfikacji obiektów.

Aktualnie prowadzone prace B+R skupiają się głównie w obszarze implementacji rozwiązań techniki RFID w produktach farmaceutycznych, zarówno na poziomie ich opakowaniach jednostkowych jak i całych łańcuchów dostaw (z uwzględnieniem ciągłości łańcucha chłodniczego).

Celem jednego z aktualnie prowadzonych projektów była implementacja pod etykietą lektu OTC (ang. over-the-counter drug) identyfikatora RFID (standard ISO/IEC 14443) z zintegrowanym układem monitorowania jego dawkowania. Ze względu na nietypowy kształt opakowania oraz ograniczone rozmiary etykiety konieczne okazało się przygotowanie w module HFSS projektu dedykowanej anteny identyfikatora. W trakcie tego procesu uwzględniono zarówno parametry materiałowe opakowania jak również uwarunkowania aplikacyjne (np. zagięcie etykiety wynikające z jego kształtu).

ANSYS Startup Program Talkin' Things 1

Kolejny projekt dotyczył implementacji w etykiecie opakowania leku identyfikatora RFID z zintegrowanym czujnikiem jego otwarcia. Dzięki takiej funkcjonalności konsument końcowy może łatwo sprawdzić (z wykorzystaniem swojego smartfona), czy w trakcie transportu opakowanie leku nie zostało naruszone, a co za tym idzie jego zawartość podmieniona na niejednokrotnie niebezpieczną podróbkę. Ze względu na bardzo ograniczone rozmiary etykiety, prace B+R z wykorzystaniem oprogramowania Ansys skupiały się głównie na poszukiwaniach rozwiązania konstrukcyjnego anteny identyfikatora, dzięki której możliwe było uzyskanie jak najlepszych jego parametrów użytkowych (np. zakresu czytania) przy zachowaniu dopuszczalnych rozmiarów geometrycznych.

Oprogramowanie Ansys jest również wykorzystywane przez firmę Talkin’ Things w celu optymalizacji istniejących procesów produkcyjnych i spedycyjnych u Klientów. W jednym z realizowanych aktualnie projektów wdrażane jest rozwiązanie systemu automatycznej identyfikacji produktów farmaceutycznych. Obejmuje on wszystkie etapy procesu logistycznego: od produkcji pojedynczych jednostek leku, przez usprawnienie wewnętrznych procedur magazynowych, aż po monitorowanie łańcucha chłodniczego podczas transportu (drogowego, lotniczego bądź morskiego) do poszczególnych dystrybutorów oraz odbiorców końcowych. W tym projekcie oprogramowanie Ansys wykorzystywano m.in do symulacji numerycznych stanowisk służących do identyfikacji opakowań zbiorczych i transportowych (tunele, bramki antenowe dla palet).

ANSYS Startup Program

ANSYS i Symkom wspierają startupy poprzez dostarczanie najlepszych na rynku narzędzi do analiz numerycznych oraz wiedzy jak ich używać.