ANSYS Polyflow – dedykowany solwer do modelowania płynów lepkosprężystych. Narzędzie wykorzystywane do modelowania procesów wytłaczania, termoformowania, rozdmuchu, ciągnienia. Umożliwia skrócenia czasu projektowania lub poprawę jakości produktu, np. poprzez zmniejszenie nierównomierności grubości materiału przy rozdmuchu.

Przykładowowe analizy