ANSYS Forté – jest to jedyne rozwiązanie CFD stworzone do celów modelowania spalania w silnikach, które wykorzystuje technologię CHEMKIN-PRO – złoty standard w modelowaniu reakcji chemicznych. Kiedy klasyczne rozwiąznia CFD wykorzystujące solwery reakcji chemicznych są zbyt wolne aby uwzględnić wszystkie detale i szczegóły wymagane np. do precyzyjnego zamodelowania zapłonu, Forté pozwala na bezkompromisowe symulacje wieloskładnikowych paliw połączone ze złożoną dynamiką wtrysku. Jest to stabilne i dokładne narzędzie pozwalające na modelowanie spalania w silnikach IC z niemal każdym paliwem, pomagając inżynierom przyspieszyć proces projektowania czystszych, wydajniejszych i bardziej elastycznych silników.