ANSYS Fluent – flagowy solwer przepływowy ANSYS. Zawiera najwięcej najbardziej rozbudowanych modeli przepływowych wśród wszystkich solwerów na rynku. Począwszy od modeli turbulencji od szybkich z rodziny RANS, poprzez modele hybrydowe na modelach LES kończąc. Umożliwia modelowanie przepływów wielofazowych zarówno w podejściu Eulera jak i Lagrange’a. Modelowanie przemian międzyfazowych oraz reakcji chemicznych bazując na uproszczonych modelach jak i zaawansowanych uwzględniających kinetykę reakcji. Możliwości definiowania ruchomych elementów oraz zaawansowane mechanizmy kontroli ruchomych siatek w połączeniu z funkcjonalnością tzw. User Defined Functions (funkcji użytkownika pisanych w c) dają prawie nieograniczone możliwości budowania wirtualnych prototypów. A wszystko w najbardziej zaawansowanej technologii zrównoleglania obliczeń pozwalającej programowi Fluent pobić kolejny rekord świata w przyspieszaniu obliczeń (link).

Przykładowowe analizy