EMA3D Cable to produkt, który odpowiada na potrzeby inżynierów projektujących wiązki kablowe m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego czy lotniczego. Jest innowacyjnym rozwiązaniem dedykowanym ocenie i symulacji efektów elektromagnetycznych, takich jak interferencje, kompatybilność elektromagnetyczna, przesłuchy, skuteczność ekranowania czy wyładowania atmosferyczne.

Wiązki kablowe mają szerokie zastosowanie w środkach transportu; od samochodów, przez samoloty i statki, po satelity. Ich rolą jest przesył energii elektrycznej, sygnałów sterujących oraz transmisja danych. W pracach projektowych duże wyzwanie stanowi ochrona kabli przed zewnętrznymi źródłami zaburzeń elektromagnetycznych. Przy tym konieczne jest spełnienie rygorystycznych norm, bez których proces certyfikacji nie przebiegnie pomyślnie. Właśnie tu z pomocą przychodzi Ansys EMA3D Cable, który pozwala na weryfikację założeń projektowych poprzez wykorzystanie metod numerycznych. Tym samym możliwe jest ograniczenie kosztownych testów kompatybilności elektromagnetycznej prowadzonych w komorach bezechowych.

symulacja komputerowa samolot

Symulacja emisji promieniowania z kabli wewnątrz samolotu

Czym jest Ansys EMA3D Cable

EMA3D Cable to produkt pomagający identyfikować problemy związane z interferencją i kompatybilnością elektromagnetyczną. Do działania wykorzystuje, stosowany do tworzenia i importowania geometrii program Ansys SpaceClaim. EMA3D charakteryzuje się dużą automatyzacją i wsparciem dla innych technologii dostępnych w portfolio Ansys jak m.in. wsparcie dla technologii HPC czy możliwość uwzględnienia wyników z programu ANSYS HFSS. 

Program umożliwia analizę emisji oraz ocenę wpływu promieniowania elektromagnetycznego na kable pod względem:

  • efektywności ekranowania
  • przesłuchów powstających na skutek interferencji pomiędzy kablami
  • wpływu wyładowań elektrostatycznych na kable
  • wpływu promieniowania pola elektromagnetycznego o wysokiej intensywności (HIRF) oraz impulsów elektromagnetycznych (EMP)
  • wpływu wyładowań atmosferycznych na wiązki kabli 

Narzędzie będzie przydatne również w późniejszych fazach prac, kiedy symulacja może wspierać końcową certyfikację sprzętu i kabli.

Ansys EMA3D Cable, to program do oceny i symulacji zjawisk elektromagnetycznych w wiązkach kabli

Coraz bardziej zaawansowany proces elektryfikacji sprawia, że układy zaopatrywane są w większą liczbę czujników. Trwają również starania, aby stopniowo zmniejszać ich masę poprzez usuwanie osłon ekranowych. Wszystko to jest przyczyną powstawania problemów związanych z zaburzeniami elektromagnetycznymi. Dlatego też korzystanie z narzędzia usprawniającego i przyspieszającego proces projektowy i certyfikacyjny jest obecnie tak istotne. Ansys EMA3D Cable jest produktem, który najlepiej poradzi sobie z tymi wyzwaniami.

Potrzebujesz więcej informacji?

Autor artykułu

dr inż. Mateusz Będkowski. Specjalizuje się w analizie sprzężonych zagadnień cieplno-przepływowych oraz elektromagnetycznych. Absolwent Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymał za pracę: Modelowanie matematyczne sprzężonych procesów cieplno-elektromagnetycznych w rozdzielnicach elektrycznych.

Od 2011 roku pracuje w firmie Symkom, gdzie angażuje się w wiele projektów i wdrożeń oprogramowania zarówno dla firm jak i uczelni. W 2019 r. otrzymał nagrodę Ansys za prezentację dotyczącą projektu repliki numerycznej wymiennika ciepła.