Rozpoczynamy nową akcję. Akcję SYMULACJĘ, w której zachęcamy członków kół naukowych, którzy w ramach Ansys Academic korzystają z oprogramowania, aby oddali głos na szkolenia, w których chcieliby wziąć udział.

Naszym celem jest wyłonienie szkoleń, które będą najlepiej odpowiadały potrzebom działań podejmowanych przez koła naukowe. Propozycje, które otrzymają najwięcej głosów zostaną zrealizowane podczas Letniej Akademii Symulacji w lipcu 2021 r. 

Udział w Akademii będzie bezpłatny, ale możliwy wyłącznie dla członków programu Symkom Ansys Academic dla Kół Naukowych.

Wybierz które szkolenie powinno się odbyć

Do wyboru są m.in. zajęcia z: modelowania przepływów wielofazowych, kompozytów, turbulencji czy przepływu ciepła. Pełna lista dostępna jest tu. Warto podkreślić, że niezależnie od wyników głosowania odbędą się szkolenia z zakresu: wprowadzenia do przygotowania geometrii, generacji siatki w Ansys Meshing i Fluent Meshing, a także wprowadzenia do modelowania przepływów oraz analiz mechanicznych.

Warunki oddawania głosu i propozycje tematów znajdują się na tej stronie.

Chcesz dołączyć do programu Ansys Academic dla Kół Naukowych? Więcej informacji.