Jazda próbna elektromagnetyzm

Agenda

08:00–08:15 Rejestracja uczestników
08:15–08:45 Powitanie uczestników oraz rozpoczęcie spotkania
08:45–09:45 Wprowadzenie do symulacji w środowisku ANSYS
09:45–12:15 Trening praktyczny
12:15-13:15 Przerwa lunchowa
13:15-14:00 Analiza zjawisk sprzężonych w środowisku ANSYS Workbench
14:00-15:30 Trening praktyczny II
15:30-16:00 Zakończenie