Baner ANSYS

Wersja 2019 R1 to wiele nowości oraz ulepszeń w obrębie narzędzi z grupy analiz mechanicznych. Poniżej omówione zostały zmiany, które naszym zdaniem są najciekawsze.

W obrębie działania solwera poprawie uległa skalowalność modeli zawierających pary kontaktów o dużej powierzchni. Nowością jest solwer semi-implicit, który pozwala na zmianę sposobu rozwiązywania modelu w razie napotkania trudności ze zbieżnością. Rozwiązanie przypomina działaniem metody jawne – wymagana jest duża liczba drobnych kroków czasowych, jednak uzyskanie rozwiązania jest pewne. Po przejściu krytycznego momentu, program wraca do domyślnej metody implicit.

Wiele zmian dotyczy również samego programu ANSYS Mechanical. Obecnie możliwe jest tworzenie modelu bez istniejącej geometrii – jedynie w oparciu o Named Selections. W ten sposób powstaje szablon symulacji, do którego należy jedynie wczytać geometrię. Rozwiązanie to w dużym stopniu zwiększa elastyczność pracy i otwiera nowe możliwości pracy w większym zespole.

ANSYS 2019 R1 contacts

Kolejnym ulepszeniem jest nowe okno łączenia rozwiązań – Solution Combination. Obecnie pozwala ono na łączenie wyników analiz statycznych, harmonicznych i zmiennych w czasie. Zarówno jako suma, ale również jako pierwiastek sumy kwadratów.

Obecnie znacznie łatwiej można tworzyć złożone animacje z uzyskanych rozwiązań. Możliwe jest zapisywanie orientacji kamery w kluczowych klatkach i na tej podstawie tworzenie płynnych przejść pomiędzy kluczowymi scenami. Dodatkowo dostępny jest eksport do MP4 oraz GIF.

ANSYS 219R1 Solution Combination

Dla analiz akustycznych z wielu ulepszeń warto wspomnieć możliwość generacji charakterystyk akustycznych maszyn elektrycznych (w połączeniu z Maxwell) oraz możliwość tworzenia sprzężonych harmonicznych analiz akustycznych – pozwala to na analizę dźwięku emitowanego przez obiekt zawierający ciecz np. transformator.

W analizach cieplnych można już uwzględnić zbrojenie – w formie elementów belkowych i powłokowych zanurzonych w objętości elementów typu solid. Z innych nowości w obrębie technologii elementów warto wymienić element CABLE280, który pozwala modelować zachowanie połączeń kablowych, z użyciem znacznie mniejszej liczby elementów, niż przy użyciu wcześniej dostępnych rozwiązań.

Połączenie środowiska Workbench z solwerem LS-DYNA pozwala teraz na uwzględnianie obciążeń cieplnych w analizach explicit, jak również używanie wyników analizy explicit jako warunek początkowy w analizie typu implicit.

ANSYS 2019 R1 optymalizacja topologiczna

Ulepszenia objęły również narzędzia do optymalizacji topologicznej – jako wersja beta dostępny jest nowy solwer. Jego działanie opiera się na przesuwaniu węzłów siatki w przeciwieństwie do wyłączania całych elementów we wcześniej dostępnych rozwiązaniach. Dzięki temu uzyskiwane geometrie są wyraźnie gładsze. Aby usprawnić działanie starszych rozwiązań, obecnie dostępna jest opcja wygładzania pliku STL zoptymalizowanej geometrii.

Pełną listę omawia dokument 2019 R1 – Mechanical Update Presentation oraz w sekcji Release Notes w dokumentacji technicznej.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące najnowszej akutalizacji, pozostajemy do dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz lub bezpośrednio.