SZKOLENIE Adjoint solver w programie ANSYS Fluent

Czas trwania 1 dzień
Koszt 800 zł/os. (szkolenie grupowe) grafik,

szkolenie na zamówienie – wycena indywidualna

Program szkolenia
  • Wprowadzenie do zagadnień optymalizacji
  • Moduł Mesh Morpher
  • Optymalizator w programie Ansys Fluent
  • Adjoint solwer
  • Inżynieria odwrotna w programie Space Claim
Formularz zgłoszeniowy POBIERZ