MINISZKOLENIA WEBEX

Dla naszych klientów z aktualnym TECS’em oferujemy cykl miniszkoleń organizowanych w formie telekonferencji. Tematyka szkoleń jest różnorodna podyktowana aktualnymi nowościami w ofercie ANSYS oraz tematami na które zauważyliśmy zapotrzebowanie u naszych klientów. Poniżej lista zaplanowanych miniszkoleń:

SPACE CLAIM – inżynieria odwrotna Termin: 21 luty 2016 Liczba wolnych miejsc: 0 ZAPISY
Overset mesh in Fluent 17 Termin: 28 luty 2016 Liczba wolnych miejsc: 0 ZOBACZ