Oprogramowanie wbudowane

Wbudowane oprogramowanie jest coraz częściej wykorzystywane w urządzeniach codziennego użytku lub urządzeniach inteligentnych, tzw. smart devices. Zwiększona popularności rozwiązań związanych z wbudowanym oprogramowaniem wiążą się z ryzykiem niedoskonałego kodu, który może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zdaniem niektórych firm każde 1 000 linii kodu oprogramowania wbudowanego zawiera osiem niedoskonałości, błędów. W celu minimalizacji ryzyka spadku jakości produktów i spełniania rygorystycznych kryteriów certyfikacji kodu inżynierowie powinni wykorzystać narzędzia symulacyjne/analityczne oraz certyfikowane generatory kodu.

Firma ANSYS dostarcza środowisko przeznaczone do symulacji oraz rozwoju oprogramowania wbudowanego, które zostało oparte o modele obwodowe. Dostępne środowisko pozwala dodatkowo na automatyczną generacją kodu w celu przyspieszenia prac nad rozwojem systemów wbudowanych.